סרטונים נוספים


שמעון בתוכנית שיחת נפש

שש עשרה שנה לרצח


מדיניות חבתית כלכלית בתקופת רבין


שנות שלטונה של מפלגת העבודה בראשות יצחק רבין בתחילת שנות התשעים אופיינו בצמיחה כלכלית משמעותית ובצמצום הפערים החברתים-כלכליים. את עיקר השינוי ניתן לייחס לתוכנית "מפנה 97" אשר הובילה לשינוי סדר העדיפויות המדיני על ידי הפניית תקציבי פיתוח מיישובים ביהודה ושומרון ליישובים בגליל ובנגב. הזרוע הביצועית של התוכנית הובלה על ידי שבס שמעון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומי שיזם את סיורי "אוטובוס המנכ"לים" 
אשר במסגרתו התמקדו מנכ"לי משרדים ממשלתיים
 שונים בעיירות חלשות ברחבי הארץ והקצו להן משאבים 

במהדורה המרכזיתשנות שלטונה של מפלגת העבודה בראשות יצחק רבין בתחילת שנות התשעים אופיינו בצמיחה כלכלית משמעותית ובצמצום הפערים החברתים-כלכליים. את עיקר השינוי ניתן לייחס לתוכנית "מפנה 97" אשר הובילה לשינוי סדר העדיפויות המדיני על ידי הפניית תקציבי פיתוח מיישובים ביהודה ושומרון ליישובים בגליל ובנגב. הזרוע הביצועית של התוכנית הובלה על ידי שבס שמעון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומי שיזם את סיורי "אוטובוס המנכ"לים" אשר במסגרתו התמקדו מנכ"לי משרדים ממשלתיים שונים בעיירות חלשות ברחבי הארץ והקצו להן משאבים

Comments